• ·شیردهی به کودک
 • ·تغذیه

-        رژیم درمانی

-        رژیم عمومی

 • ·بارداری
 • ·مادران و مراقبتهای زنان واجد شرایط
 • ·پیش از ازدواج
 • ·رضایت زناشویی
 • ·روانشناسی کودک
 • ·روانشناسی بزرگسال
 • ·مراقبتهای نوزادان
 • ·مراقبتهای اطفال
 • ·مراقبتهای کودکان
 • ·آموزش عمومی سلامت
 • ·خودمراقبتی بیماریهای مزمن

-        دیابت

-        فشارخون

-        قلبی عروقی

-        سرطان

 • ·خودمراقبتی بیماریهاص خاص

-        ایدز

-        هپاتیت ها

-        کلیوی

-        تالاسمی