پزشک عمومی: در این بخش منظور از پزشک عمومی فردی است که دارای مدرک دکترای پزشکی عمومی است و خدمات مرتبط با ویزیت و معاینه های عمومی را طبق درخواست کاربران ارائه می دهد. این خدمات شامل کلیه ویزیت در منزل برای ناراحتی ها و بیماریها و چک آپ های عمومی را شامل می شود. ضمن اینکه در این بخش پزشک عمومی حسب تشخیص و ضرورت نیاز به درمان و یا ویزیت های تخصصی، می تواند پزشک متخصص را به درخواست کننده/کاربر توصیه کند.

پزشک متخصص: در این بخش منظور از پزشک متخصص فردی است که علاوه بر دارا بودن مدرک دکترای پزشکی عمومی، دارای مدرک تخصصی در یکی از رشته های تخصصی پزشکی است که دامنه متنوعی از تخصص ها را در بر میگیرد. خدمات این بخش نیز شامل ویزیت و ارائه خدمات تخصصی که ممکن است بعد از بستری در بیمارستان با توجه به تشخیص پزشک مورد درخواست شود. در این زمینه انواع تخصص ها در دو دسته تخصص های جراحی و غیر جراحی طبقه بندی می شوند. ضمن اینکه در این بخش کاربران میتوانند بعد از مراجعه به پزشک عمومی و ارجاع از سوی ایشان نیز درخواست خدمات ویزیت و معاینه تخصصی متناسب با تخصص های پزشکی موردنیاز درخواست نمایند.

تخصص های جراحی: در این بخش کلیه تخصص های جراحی قرار می گیرند که شامل موارد زیر است:

 • جراحی کلیه و مجاری ادراری (نفرولوژی)
 • جراحی عمومی
 • جراحی قلب و عروق
 • جراحی قفسه سینه
 • جراحی دهان، فک و صورت
 • جراحی مغز و اعصاب
 • جراحی دستگاه گوارش
 • جراحی چشم
 • جراحی انکولوژی
 • جراجی پلاستیک
 • جراحی اطفال
 • جراحی زنان و زایمان (باروری و ناباروری)
 • جراحی دست
 • جراحی استخوان و مفاصل (ارتوپدی)
 • جراحی سرو گردن
 • بیهوشی
 • جراحی ترمیمی دندانپزشکی

تخصص های غیرجراحی: در این بخش کلیه تخصص های غیرجراحی قرار می گیرند که شامل موارد زیر است:

 • بیماریهای پوست و مو
 • بیماریهای داخلی اطفال
 • بیماریهای داخلی کودکان
 • بیماریهای گوارش و کبد
 • چشم پزشکی
 • گوش، حلق و بینی
 • ریه و بیماریهای تنفسی
 • روانپزشکی
 • بیماریهای داخلی
 • بیماریهای قلب و عروق
 • زنان و زایمان
 • استخوان و مفاصل (روماتولوژی)
 • اعصاب و روان
 • متخصص ایمونولوژی (آلرژی)
 • بیماریهان دهان
 • خون و انکولوژی
 • دندانپزشکی اطفال
 • بیماریهای عفونی
 • بیماریهای غدد
 • مغز و اعصاب