دسته بندی انواع ازمایشات

بخش خدمات آزمایشگاه به نمونه برداری و انجام کلیه آزمایشات در دسته بندی های ذیل می پردازد. در ادامه شرح مختصری از دسته بندی انواع آزمایشات آورده شده است. علاوه بر آن فهرستی از مهمترین و رایج ترین آزمایشات در هر بخش برای اطلاع کاربران آورده شده است.

  • بیوشیمی: آزمایشات بیوشیمی برای تجزیه و تحلیل بیوشیمیائی خون، ادرار و مایعات بدن در تشخیص و درمان بیماری ها بکار می رود. حتی برای چک آپ صحیح مکانیسم بدن درخواست می شود و بسیار از اتفاق هایی که در بدن ما رخ میدهد و از آن بی خبر هستیم با آزمایشات بیوشیمی مشخص می گردد. در این بخش مایعات بیولوژیکی بدن همچون خون، ادرار، مایع مغزی نخاعی و دیگر مایعات بدن مورد بررسی قرار می گیرد. می توان آزمایشاتی از قبیلBUN، کراتینین، کلیرانس کراتینین، آنزیم های AST، ALT، و غیره. الکترولیتها، کلسیم، فسفر، آهن، ظرفیت اتصال آهن، فریتین، ویتامین B12، اسید فولیک، گازهای خون، تست های قلبی، CK-MB mass، تروپونین T و تروپونین I، دی دایمر را نام برد. همچنین آزمایش کامل ادرار و آزمایش پروتئین در ادرار نیز در این گروه قرار می گیرند.
نام کامل آزمایش اختصار
Fasting Blood Sugar FBS
Blood sugar BS
Phosphorus inorganic Ph
Blood Urea Nitrogen BUN
Creatinin Cr
Uric Acid U.A
Triglyceride TG
Cholesterol Chol
High Density Lipoprotein HDL
Low Density Lipoprotein LDL
Blood Urea Nitrogen BUN
Calcium Ca
Sodium Na
Potassium K
S.G.O.T (AST) GOT
S.G.P.T (ALT) GPT
Alkaline phosphates ALK
Lactate dehydrogenase LDH
Creatin Phosphokinase CK
Creatin Phosphokinase –MB CK-MB
Amylase Amylase
Serum Iron Fe
Bilirobin Total Bili.T
Bilirobin Direct Bili.D
Albumin serum Alb
Total Protein T.Protein
Urine Creatinine (24hrs) U.Cr (24hrs)
Urine Urea (Random) U.Urea .Rand
Urine Urea (24hrs) U.Urea (24hrs)
Urine protein (Random) U.Pro (Random)
Urine protein( 24hrs) U.Protein (24hrs)
Urine Uric Acid (Random) U.Ur.A (Random)
Urine Uric Acid (24hrs) U.Ur.A (24hrs)
Arterial Blood Gas ABG
  • ·هماتولوژی: به مطالعه یاخته‌های خونی، انعقاد خون و فرایند خونسازی می‌پردازد. خون‌شناسی با رشته‌های مختلف پزشکی و علوم پایه از جمله ایمنی‌شناسی، ژنتیک مولکولی و ژنتیک پزشکی و انسانی ارتباط نزدیک دارد.
نام کامل آزمایش اختصار
Clotting Time CT
Protrombin Time PT
Partial Troboplastine Time PTT
Glucose -6 -Phosphate Dehydrogenase G6PD
Blood Group &RH BG & RH
Reticulocyte count Retic.Count
Complete Blood Count CBC
Erythrocyte Sedimentation Rate ESR

  • ·سرولوژی (سرم شناسی): شاخه‌ای از علوم زیستی است که بررسی سِرُم خون و سایر مایعات بدن می‌پردازد.آزمایش‌های سرم‌شناسی اغلب بر این اساس استوارند که به‌جای یافتن یک آنتی‌ژن یا عامل بیماری‌زا در بدن آسان‌تر است که پاسخ اختصاصیِ بدن به آن آنتی‌ژن یعنی پادتن (آنتی‌بادی) را جست‌وجو کرد؛ مثلاً به‌جای جست‌وجوی ویروس ایدز، پادتن علیه ویروس ایدز در بدن را سنجید؛ بالا بودن سطوح پادتن در خون نشانه مواجهه فرد با ویروس ایدز است. روش‌های انجام آزمایش‌های سرم‌شناسی عبارتند از: تست الیزا، آگلوتینه شدن، پرسیپیتاسیون، تست فیکاسیون کمپلمان و فلورسانت آنتی‌بادی
  • ·ایمونولوژی (ایمنی شناسی): در بخش ایمونولوژی تست های گوناگون   بر روی نمونه های مختلف انجام می گیرند که این تست ها عبارتند از: اندازه گیری کمی پروتئین های سرم، تست های تشخیصی بیماری های خود ایمنی، تست های ایمونولوژِی، تست های تشخیصی بیماری های عفونی، تست های تعیین میزان ویروس های HIV و HBV، ایمونوفنوتایپینگ.
نام کامل آزمایش اختصار
Anti HIV HIV-Ab
HBS Antigen HBS-Ag
Anti HCV HCV-Ab
Anti HBS HBS-Ab
Pregnancy Test Preg.Test
Coombs Direct D.Coombes
Coombs Indirect I.Coombes
C-Reactive protein CRP
Rheumatoid Factor Latex-RF
Wright Agglutination Wright
Coombs Wright C.Wright
2- Mercoptoethanoal reduction 2ME-Wright
Widal Agglutination Widal

  • ·میکروب شناسی: عملکرد اصلی آزمایشگاه میکروبیولوژی بالینی کشت نمونه های مختلف بیماران مشکوک به عفونت به منظور بررسی میکرو ارگانیسم ها، شناسایی دقیق گونه های جدا شده، انجام آزمایش حساسیت به آنتی بیوتیک ها، ارزیابی نمونه های سرولوژیکی و آزمایش های مستقیم انگل شناسی و قارچ شناسی برای بیماری های عفونی است. این موارد در تشخیص و درمان بیماری های عفونی به پزشکان کمک خواهد کرد.
نام کامل آزمایش اختصار
Throat Direct Smear &Culture Throat (D.S) & (D.C)
Bronchial Lavage Direct Smear &Culture Bronchial (D.S) & (D.C)
Urine Culture U/C
Stool Culture S/C
CSF Direct Smear &Culture CSF (D.S) & (D.C)
Ascities Fluid Direct Smear &Culture Ascities (D.S) & (D.C)
Blood Culture & Sensitivity B/C
Synovial Fluid Direct Smear &Culture Synovial (D.S) & (D.C)
Pleural Fluid Culture & Direct Smear Pleural (D.S) & (D.C)
Eye Direct Smear &Culture Eye (D.S) & (D.C)
Nasal Direct Smear &Culture Nasal (D.S) & (D.C)
Wound Direct Smear &Culture Wound (D.S) & (D.C)

  • ·انگل شناسی: علمی است که به مطالعه شکل خارجی و داخلی و سیر تکامل و طرز سرایت انگل به انسان و حیوان می پردازد. انگل یا پارازیت، به موجودی گفته می‌شود که بطور موقت و یا دائم در سطح خارجی یا داخل بدن موجود زنده دیگری زندگی کرده و از این زندگی فایده می‌برد. آزمایشات این دسته با هدف شناسایی انگل ها و تک یاخته ها را با روشهای مختلف انجام می شود.آزمایشات انجام شده بر روی مدفوع (Stool exam) به منظور تعیین وجود سلولهای التهابی یا خونی در مدفوع و یا شناسایی عوامل بیماریزای خارجی بویژه انگل در این دسته قرار می گیرند. فهرست آزمایشات این دسته به شرح ذیل می باشد:
نام آزمایش اختصار
Occult Blood (x1 ) OB (x1)
urine analysis U/A ( x1)
Stool Examination (x1 ) Stool (x1)

  • ·هورمونولوژی (هورمون شناسی): هورمون ها پیام رسان های شیمیایی بدن هستند. هورمون ها در غدد درون ریز در اطراف جریان خون تولید می شوند. آنها به کنترل بسیاری از فرآیندهای اصلی بدن شما، از جمله متابولیسم و تکثیر کمک می کنند. هنگامی که اختلال هورمونی دارید، شما به مقدار زیاد یا کم از یک هورمون مشخص دارید. حتی تغییرات کوچک می تواند اثرات جدی در سراسر بدن شما داشته باشد. در بیماری‌های مختلف مقدار هورمون‌ها در خون افزایش یا کاهش می‌یابد. پزشک می‌تواند این گونه بیماری‌ها را با دانستن مقدار یک هورمون در خون تشخیص دهد. از این رو، پس از معاینه‌ی بیمار اگر برخی از نشانه‌های بیماری هورمونی را در او تشخیص دهد، بررسی هورمونی را به بیمار پیشنهاد می‌کند. بیمار به آزمایشگاه تشخیص طبی مراجعه می‌کند و در بخش هورمون‌شناسی از او مقداری خون می‌گیرند و با کمک ابزارها و روش‌های زیست‌شیمیایی میزان هورمون‌ها در خون وی اندازه گیری می‌شود. آزمایشاتی نظیر مهمترین غده بدن تیروئید می باشد که هورمون های (T3,T4,TSH) را ترشح میکند که در سوخت و ساز چربی ها و قند تاثیر بسزایی دارند. آزمایشات دیگر نظیر FSH, LH, direct Estradiol, Prolactin, Estrogen, β-HCG در این دسته قرار می گیرند.
نام کامل آزمایش اختصار
TSH TSH
T4 T4
FERITIN FERITIN
Beta HCG BHCG
BHCG-Titration BHCG.Titr